Financiering

Financiering kan gedaan worden op 2 verschillende manieren:
 
Via onze ketenpartners
Mental Heroes is gecontracteerd voor de Jeugdwet (tot 18 jaar) in de regio Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Gooi & Vechtstreek. Mental Heroes is in de regio Gooi & Vechtstreek ook WMO gecontracteerd (+18 jaar). 
De zorg/ambulante begeleiding wordt betaald vanuit een geldende indicatie vanuit de gemeente waar je woonachtig bent en/of een verwijsbrief van een arts of behandelaar. De precieze route verschilt per gemeente, en hangt dus af waar de cliënt woonachtig is.
 
Binnen Amsterdam-Amstelland neemt u contact op met het lokale team. Zie: https://www.ikzoekjeugdhulp.nl/ouders-jongeren/lokale-teams
 
Binnen de regio Gooi & Vechtstreek neemt u contact op met de desbetreffende jeugdconsulent van uw gemeente.