Financiering

Financiering kan gedaan worden op 3 verschillende manieren:

De zorg/ambulante begeleiding wordt betaald vanuit een geldende indicatie vanuit de gemeente waar je woonachtig bent en/of een verwijsbrief van een arts of behandelaar. De precieze route verschilt per gemeente, en hangt dus af waar de cliënt woonachtig is.