Klachtenregeling

Mental Heroes streeft ernaar te allen tijde goede zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de begeleiding. Het uiten van uw onvrede is van belang zodat Mental Heroes kan onderzoeken en beoordelen of er een oplossing gevonden kan worden, daarbij levert het een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.

Wat te doen bij onvrede?

Maak uw onvrede bespreekbaar met de betrokken professional en de zorgcoördinator. Samen kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om een oplossing te vinden of om eventuele misverstanden recht te zetten.

Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om uw onvrede bespreekbaar te maken met de professional en de zorgcoördinator, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Mental Heroes. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar klachten@mentalheroes.nl. De klachtenfunctionaris zal dan contact met je opnemen en geeft informatie en advies over hoe omgegaan kan worden met onvrede en over het indienen van een klacht.

 

Wij zijn aangesloten bij Logo Klachtenportaal Zorg B V

Scroll naar boven