Verwijsindex

MULTISignaal verwijsindex

Mental Heroes maakt gebruik van MULTIsignaal, ofwel de verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij een jongere en het gezin. Het doel van de Verwijsindex is om vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen professionals te bewerkstelligen, zodat de jongeren op tijd de passende hulp, zorg of bijsturing kunnen ontvangen. 

Bij de start van de begeleiding brengt Mental Heroes ouders en jongeren op de hoogte van het afgeven van een signaal in de Verwijsindex. Mental Heroes geeft een signaal af in de Verwijsindex om aan andere professionals te laten zien dat wij betrokken zijn bij de zorg van de jongere en het gezin. Als er andere betrokken partijen zijn ontstaat er een “match” en kunnen we gemakkelijk overleggen met elkaar en met het gezin.

Wanneer er een match is met andere professionals, zal er eerst toestemming gevraagd worden aan de jongere en/of de ouders, alvorens er contact wordt opgenomen met de professional.

In de onderstaande video vind je meer informatie over de verwijsindex. 

Scroll naar boven