Voor gemeenten

Gemeenten

Mental Heroes onderscheidt zich in haar jeugdhulp door alleen met SKJ-geregistreerde uitsluitend hbo-geschoolde hulpverleners te werken, die bijzondere opleiding, ervaring en scholing hebben gehad rond Autisme (ASS), angst- en dwangstoornissen. Mental Heroes is een regionaal werkende specialist met hoogwaardige dienstverlening met veel oog voor de inhoudelijke en praktische problemen waar jongeren mee te maken hebben. Mental Heroes werkt met vaste medewerkers, zodat er doorgaans sprake is van alleen bekende gesprekspartners, zodat daarin rust en regelmaat optimaal verzorgd worden.

Onze aanpak

Mental Heroes richt zich op gemeenten in de regio’s Alkmaar, Amsterdam-Amstelland, Gooi & Vechtstreek, Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. De gespecialiseerde jeugdhulp richt zich op de jeugdigen zelf, maar ook op het gezin rond de jeugdigen. Ervaring leert dat een geïntegreerde aanpak het beste werkt. Enkel focussen op de jeugdige zorgt er niet direct voor dat de omgeving ook bijdraagt aan herstel of
bevordering van het herstel, doordat ook de omgeving begrijpt hoe het beste omgegaan kan worden
met de disbalans. Een stevige basis en een begrijpende omgeving stabiliseert en maakt veranderingen bij de jeugdige meer en langer blijvend. Integratie en interactie met de omgeving zorgen voor snellere, kwalitatief betere en meer langdurig werkende effecten. Uiteindelijk is dat ook meer preventief en goedkoper dan niet-gespecialiseerde en ééndimensionale begeleiding.

Het resultaat

Door gespecialiseerde medewerkers in te zetten wordt de jeugdige het beste geholpen volgens de laatst bekende stand van de ontwikkelingen binnen ons vakgebied en wordt de doorlooptijd van een traject zo kort mogelijk gehouden. Uiteindelijk zorgt de kortere en gerichte aanpak voor een optimaal resultaat, zowel voor de jeugdige, zijn of haar gezin, maar ook voor de gemeente die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een passende zorg. Een niet-gespecialiseerde zorgaanbieder zal wellicht niet de juiste aanpak kiezen, er langer over doen en op ten duur misschien meer schade berokkenen dan voor een oplossing zorgen.

Onze medewerkers

De medewerkers van Mental Heroes spreken de taal van de jongeren, kennen hun specifieke behoeften en hebben veel meer voorbeelden van vergelijkbare omstandigheden aan de orde gehad. Specialisatie en gerichte interventies laten zien dat grote stappen gezet kunnen worden. Als niche aanbieder geloven we in specialisatie en zien we dagelijks de resultaten. Daarmee nemen we – bewust – wel een risico: we zijn wel duurder dan een doorsnee zorgaanbieder. Hoge opleidingseisen, certificering, specialisering, collegiaal overleg, interne kwaliteitsaudits kosten extra tijd en leveren hogere kosten op. Er is sprake van een zorgaanbod wat kan worden beschreven als: ‘low-volume, high costs’. Door deze aanpak kunnen collega zorgaanbieders effectief en efficiënt hun tijd besteden aan minder zware casuïstiek en de gemiddelde kosten voor een gemeente ook optimaal houden. We geloven in deze aanpak: het is beter voor de jeugdigen voor wie we er voor de volle 100% willen zijn. Zij zijn de Heroes. Zij hebben mentale steun nodig en wij kunnen hen de beste handvatten bieden die er op dit vlak op dit moment te bieden zijn. 

Scroll naar boven