Voor verwijzers

Verwijzers

Mental Heroes biedt behandelingsgerichte begeleiding aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. In de Gooi & Vechtstreek en in Amstelveen/Aalsmeer bieden we begeleiding aan jongeren die 18+ zijn met een maximum van 23 jaar oud. Onze doelgroep zijn jongeren die te maken hebben met angst- en dwangstoornissen en jongeren die beperkt zijn in hun ontwikkeling door autisme. Soms in combinatie met andere stoornissen. Mental Heroes wordt veelal ingezet door instellingen uit de (S)GGZ als verlengstuk van een lopende behandeling of na het afronden van een behandeling. Psychologische behandeling in combinatie met onze ambulante hulpverlening is een gouden combinatie gebleken.  

Mental Heroes werkt met een faseringsplan. De fasering ondersteunt in de optimalisatie van de begeleiding. In de fasering wordt stapsgewijs toegewerkt naar zelfstandigheid, generalisatie, normalisatie en resocialisatie. Iedere cliënt start in de intakefase en eindigt in de afrondingsfase en wordt beoogd de gehele fasering te doorlopen. Na maximaal 1,5 jaar verwachten we dat alle doelen behaald zijn en wordt de begeleiding afgerond. Dit houdt in dat Mental Heroes geen levensloopbegeleiding biedt. 

Waar kun je ons niet voor vragen?

Onze kracht is de focus op angst, dwang en autisme. Dit houdt in dat je onze hulp voor de volgende zaken beter niet kunt vragen: 

Scroll naar boven